ทช. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลอยกระทง

กรมทางหลวงชนบท เผย 3 พ.ย. วันลอยกระทง จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 พ.ย. 60 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ จากการประเมินพฤติกรรมการเดินทางและการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของประชาชน

คาดว่าการเดินทางสัญจรระหว่างจังหวัดของประชาชนจะไม่หนาแน่นมากนัก อาจจะมีการเดินทางสัญจรมากกว่าปกติในช่วงคืนวันลอยกระทงในสถานที่ที่มีการจัดงาน จึงเห็นควรกำชับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงถนน สะพานในความรับผิดชอบให้สะดวกและปลอดภัย โดยมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์จราจรครบถ้วน มองเห็นได้ชัดเจน

นายพิศักดิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ให้มีการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว วัด สถานที่จัดงาน มาตรการด้านความปลอดภัย ตรวจสอบป้ายจราจร เครื่องหมายควบคุมการจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงการมองเห็นป้ายจราจร ไฟสัญญาณและอันตรายข้างทาง ตรวจสอบและแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดวิกฤตด้านการจราจรและจุดที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหาย ตลอดจนการตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้บริการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีการจราจรติดขัด เฝ้าสังเกตการณ์ผ่านระบบ CCTV ที่เชื่อมโยงมายังห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews