เจ้าหนี้มีหนาว!!ชงให้ขึ้นทะเบียน ยกเลิกก.ม.ขายฝาก

รองปลัดยธ.เสนอขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้นอกระบบ ตรวจสอบประวัตินายทุนไม่ให้เอาเปรียบ แนะยกเลิกกฎหมายขายฝาก ชี้กม.จำนองฯเปิดช่องชาวบ้านเข้าถึงแหล่งทุนแล้ว เตรียมจัดทำคู่มือ Flow chart ให้จนท.แก้ปัญหาหนี้ฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Flow chart

แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการดำเนินงานและแสดงให้เห็นภาพรวมของการบูรณการ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อเป็นแนวทางของ 27 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปเป็นมาตรการของแต่ละหน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในแนวทางเดียวกัน ปัจจุบันหนี้นอกระบบถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข หากปล่อยไว้จะบานปลายเป็นภัยคุกคาม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งพบว่าชาวบ้านมีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว บางรายเป็นหนี้ทั้งนอกระบบและในระบบ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่กู้เงินส่วนใหญ่ไม่มีใครคิดจะโกง แต่ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายคืนเจ้าหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยได้ บางรายจ่ายได้เพียงไม่นานก็ต้องหยุดชำระหนี้ ทำให้ต้องนำที่ดินทำกิน หรือที่พักไปจำนำ จำนอง และขายฝาก ต่อมาไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ จึงทำให้ถูกเจ้าหนี้ยึดทรัพย์สินไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน กลายเป็นปัญหารุนแรงมากขึ้น สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการจัดทำแผนว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนได้อย่างไร โดยเฉพาะหนี้นอกระบบที่มีการพิจารณาอาจจะต้องใช้ยาแรง คือ มาตรการทางภาษีเพื่อดำเนินกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เนื่องจากที่ผ่านมามีข้าราชการใหม่ๆ ที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้เพราะไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ ดังนั้น หลังจากจัดทำแผน  Flow chart เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจะจัดส่งแผนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นคู่มือในการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั่วประเทศต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews